Các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ (2015):
 
1. Lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ khác:
- Tiến sĩ :  01 người
- Cử nhân kinh tế: 04 người
- Kỹ sư bán hàng: 09 người
- Cử nhân tài chính kế toán: 03 người   
- Trung cấp quản lý kho, vận chuyển: 03 người
 
2. Cán bộ kỹ thuật, tư vấn khách hàng:
- Kỹ sư Điện nhiệt lạnh : 03 người
 

 

TUYỂN DỤNG:
 
Với quy mô hoạt động không ngừng lớn mạnh, chúng tôi liên tục tuyển dụng các vị trí mới theo chiến lược phát triển thị trường và các dòng sản phẩm đang được phân phối, các ứng viên quan tâm vui lòng thường xuyên theo dõi kênh tuyển dụng này của chúng tôi và cả trên các trang web tuyển dụng chuyên nghiệp hoặc kênh thông tin đại chúng để kịp thời nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp mong muốn, chúng tôi chào đón bạn.
 
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHÒNG DỰ ÁN 05.2016

 
 
 

Bài viết liên quan