Các dòng sản phẩm của Dorin

Mô tả:
Mã SP: XC08     Qty:    

DÃY SẢN PHẨM CỦA DORIN


Máy nén lạnh Dorin piston bán kín một cấp (series: H, HEX, HEP, HI, CDS,CD)

 Dorin Semi-hermetic compressors single stage

Máy nén lạnh Dorin piston bán kín hai cấp (series: 2S_H, CD_2S)

Dorin Semi-hermetic compressors double stage

Máy nén lạnh Dorin piston bán kín 1 cấp ghép đôi (series: TH, T-HI)

 Dorin Tandem compressors

Máy nén lạnh Dorin piston kiểu hở (series: APE)

Dorin Open type compressors


Cụm máy nén dàn ngưng Dorin giải nhiệt gió (series: AU, AUT, AULN)

Dorin Air-cooled condensing units


Cụm máy nén dàn ngưng Dorin giải nhiệt nước (series: WU)

Dorin Water-cooled condensing units


Cụm máy nén Dorin với dàn ngưng đặt xa (series: RU)

Dorin Remote condensing units