Dàn lạnh LU-VE

Mô tả:
Mã SP: GD65     Qty:    

Dàn bay hơi do hãng LU-VE sản xuất tại Italy với chứng chỉ của Eurovent

Dàn lạnh cho kho thương mại (FHC): 

Dàn lạnh LU-VE cho kho thương mại (FHC)

Dàn lạnh cho kho lạnh công nghiệp (CHS-LHS):

Dàn lạnh LU-VE cho kho lạnh công nghiệp (CHS-LHS)